"Pulver et Umbra sumus!"

(Horatius 65bc - 8bc)

Argument

După cum se poate citi şi în statutul asociaţiei noastre scopurile principale ale acesteia sunt reformarea sistemului funerar din România şi susţinerea şi propagarea ideii cremaţiunii umane. Din punct de vedere istoric, reînnodăm astfel activitatea mişcării cremaţioniste din România (Societatea Cenuşa, fondată la 7 martie 1923), a cărei realizare fundamentală a fost edificarea crematoriului Uman Cenuşa, inaugurat la 26 ianuarie 1928. Activitatea cremaţioniştilor români a fost curmată, brutal şi fără vreo logică, de instaurarea comunismului în România.

Trebuie precizate câteva elemente: cremation societies au reprezentat o formulă de încurajare şi susţinere a cremaţiunii moderne în Europa şi America de Nord, apărută în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, de cele mai multe ori înainte ca incinerarea să devină legală sau să se deschidă crematorii în acele ţări. Rolul acestor societăţi a fost esenţial: au popularizat practica dar, în acelaşi timp, mişcarea cremaţionistă a constituit şi  un instrument de democratizare şi reformă a societăţilor, putând fi văzută şi ca un mijloc al unei solidarităţi civice în acţiune concretă.

Cel mai important element al discuţiei de faţă este faptul că Asociaţia Cremaţionistă Amurg din România, nu promovează un ideal şi o practică străină, ilegală sau păgână în spaţiul românesc, ci una modernă, având rang de necesitate publică în ţara noastră (criza locurilor de veci din mediul urban). De asemenea, Asociaţia Cremaţionistă Amurg din România nu promovează dezvoltarea practicii incinerării în România ca un ideal abstract, ci asigură posibilitatea concretă ca o persoană, optând pentru această modalitate de a dispune de propriul cadavru, poate să-şi îndeplinească dorinţa (vezi secţiunea servicii, a siteului nostru).

Nu dorim să intram în conflict cu nimeni, nu dorim să deranjăm nici Biserica Ortodoxă Română, nici să tulburăm apele într-un sistem funerar din România, ci fiind animaţi de principiul deplinei libertăţii de conştiinţă şi acţiune, doar să-i îmbunătăţim substanţial acestui sistem calitatea şi eficienţa, căutând să dezvoltăm această practică în ţara noastră. Deocamdata, efectuăm incinerări la Crematoriul din Szeged, Ungaria dar, sperăm ca în următorii doi ani să punem inaugura primul Crematoriul Uman din Transilvania. Ne bazăm aici pe deschiderea multor persoane educate şi tolerante din această ţară şi mai ales, suntem animaţi de dorinţa de a face bine celor aflaţi în suferinţă. În mod evident, devenind membru al asociaţiei noastre, veţi beneficia de o serie  de facilităţi şi, mai ales, veţi fi parte dintr-un moment istoric, necesar, ca şi cotitură, în societatea românească actuală.

Maxim Gorki, marele scriitor rus, spunea la un moment dat că există două tipuri de existenţă umană: putrezirea şi arderea – primul tip este propriu celor laşi şi inconsecvenţi, dar cel de al doilea este apanajul doar a celor curajoşi şi prometeici! Aşadar, dacă accepţi şi susţii incinerarea, dacă vrei să fi parte dintr-un val ce acum şi prin noi izbeşte malul confirmităţii şi lipsei de acţiune şi viziune, vino cu noi, arzând ca idee acum şi pe viitor ca realitate, într-o acţiune de extragere a esenţelor umane, ce prin incinerare se debaraseză de un rest-corp lipsit de viaţă, devenind membru al asociaţiei noastre!

Vă mulţumim!

 Ideea acestei asociaţii a apărut datorită legăturilor de prietenie şi a unui ideal comun pe care îl împărtăşesc cu bunul meu amic şi partener Cosmin Bodrean. Ne-am cunoscut la începutul anului 2009, când documentându-mă asupra cărţii mele dedicate istoriei cremaţiunii moderne în România, am aflat despre intenţia domnului Cosmin Bodrean de a înfiinţa un crematoriu uman în România. L-am contactat fără nicio o reţinere şi am avut surpriza să descopăr un om deosebit, deschis înspre înnoire şi reformă şi, mai ales, animat de dorinţa de a „umaniza”  şi europeniza cât mai mult un sistem funerar din România.

Legătura noastră s-a transformat într-o prietenie extrem de strânsă şi azi, cu bucurie, pot spune că domnul Cosmin Bodrean este unul dintre cei mai buni amici ai mei. Având un caracter total opus prototipului omului de afaceri mioritic, arogant, superficial şi incult, ahitiat dupa câştiguri rapide şi şmechereală, Cosmin Bodrean reprezintă antreprenorul de pompe funebre modern, cu o viziune şi deschidere inovativă deosebită. Mai târziu, mi-a mărturisit că noi doi formam o echipa, completându-ne reciproc: dânsul fiind un om de acţiune iar eu o persoană, mai mult, înclinată înspre reflecţie şi cuvinte, aspect care m-a impresionat.

Dupa mai multe discuţii şi cunoscând foarte bine probleme actuale ale sistemului funerar din România, am hotărât, într-un acord perfect, înfiinţarea unei asociaţii pentru susţinerea şi propagarea incinerării umane în România.  Rodul acestei iniţiative este Asociaţia Cremaţionistă Amurg (Amurg. Romanian Cremation Association), a cărui site îl vizitaţi acum.

După cum se poate citi şi în statutul asociaţiei noastre scopurile principale ale acesteia sunt reformarea sistemului funerar din România şi susţinerea şi propagarea ideii cremaţiunii umane. Din punct de vedere istoric, reînnodăm astfel activitatea mişcării cremaţioniste din România (Societatea Cenuşa, fondată la 7 martie 1923), a cărei realizare fundamentală a fost edificarea crematoriului Uman Cenuşa, inaugurat la 26 ianuarie 1928. Activitatea cremaţioniştilor români a fost curmată, brutal şi fără vreo logică, de instaurarea comunismului în România.

Trebuie precizate câteva elemente: cremation societies au reprezentat o formulă de încurajare şi susţinere a cremaţiunii moderne în Europa şi America de Nord, apărută în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, de cele mai multe ori înainte ca incinerarea să devină legală sau să se deschidă crematorii în acele ţări. Rolul acestor societăţi a fost esenţial: au popularizat practica dar, în acelaşi timp, mişcarea cremaţionistă a constituit şi  un instrument de democratizare şi reformă a societăţilor, putând fi văzută şi ca un mijloc al unei solidarităţi civice în acţiune concretă.

Cel mai important element al discuţiei de faţă este faptul că Asociaţia Cremaţionistă Amurg din România, nu promovează un ideal şi o practică străină, ilegală sau păgână în spaţiul românesc, ci una modernă, având rang de necesitate publică în ţara noastră (criza locurilor de veci din mediul urban). De asemenea, Asociaţia Cremaţionistă Amurg din România nu promovează dezvoltarea practicii incinerării în România ca un ideal abstract, ci asigură posibilitatea concretă ca o persoană, optând pentru această modalitate de a dispune de propriul cadavru, poate să-şi îndeplinească dorinţa (vezi secţiunea servicii, a siteului nostru).

Nu dorim să intram în conflict cu nimeni, nu dorim să deranjăm nici Biserica Ortodoxă Română, nici să tulburăm apele într-un sistem funerar din România, ci fiind animaţi de principiul deplinei libertăţii de conştiinţă şi acţiune, doar să-i îmbunătăţim substanţial acestui sistem calitatea şi eficienţa, căutând să dezvoltăm această practică în ţara noastră. Deocamdata, efectuăm incinerării prin firma lui Cosmin Bodrean la Crematoriul din Szeged, Ungaria dar, sperăm ca în următorii doi ani să punem inaugura primul Crematoriul Uman din Transilvania. Ne bazăm aici pe deschiderea multor persoane educate şi tolerante din această ţară şi mai ales, suntem animaţi de dorinţa de a face bine celor aflaţi în suferinţă. În mod evident, devenind membru al asociaţiei noastre, veţi beneficia de o serie  de facilităţi şi, mai ales, veţi fi parte dintr-un moment istoric, necesar, ca şi cotitură, în societatea românească actuală.

Maxim Gorki, marele scriitor rus, spunea la un moment dat că există două tipuri de existenţă umană: putrezirea şi arderea – primul tip este propriu celor laşi şi inconsecvenţi, dar cel de al doilea este apanajul doar a celor curajoşi şi prometeici! Aşadar, dacă accepţi şi susţii incinerarea, dacă vrei să fi parte dintr-un val ce acum şi prin noi izbeşte malul confirmităţii şi lipsei de acţiune şi viziune, vino cu noi, arzând ca idee acum şi pe viitor ca realitate, într-o acţiune de extragere a esenţelor umane, ce prin incinerare se debaraseză de un rest-corp lipsit de viaţă, devenind membru al asociaţiei noastre!

Vă mulţumim!